Списък на съдиите по отделения от Окръжен съд - Търговище
Силвия Петрова - Административен ръководител - председател
Приемно време: Всеки втори понеделник на месеца след предварително подадено писмено заявление и кратко описание на проблема. Не се осъществява прием на лица, които имат висящи дела.
Тихомир Петков - Заместник на административния ръководител- заместник председател - ръководител на ТО и ГО
Татяна Йорданова - Заместник на административния ръководител - заместник председател - ръководител НО
Наказателно отделение
Татяна Йорданова
Десислава Сапунджиева
Бонка Янкова
Ангел Павлов
Мирослав Митев
Йордан Иванов
Гражданско отделение
Тихомир Петков
Милен Стойчев
Татяна Даскалова
Търговско отделение
Силвия Петрова
Мариана Иванова
Бисера Максимова
Младши съдия
Йоана Вангелова