На 11.02. 2019 година, състав на Наказателното отделение на Окръжен съд Търговище, с председател съдия Йордан Иванов, разгледа НОХД № 16/ 2019 г., по което бе обвинена подсъдимата Г. Русева – лекар, член на ТЕЛК към МБАЛ Търговище, за подкуп. Делото е разгледано по реда на бързото производство, при съкратено съдебно следствие, по искане на подсъдимата. С присъдата съдът я признава за виновна в това, че на 28.01. 2019 г. в гр. Търговище, в качеството си на длъжностно лице – член на ТЕЛК към МБАЛ – Търговище, поискала и приела от Х.Х. от с. П., община Омуртаг – дар – парична сума в размер на 200 лв., който не й се следва, за да извърши действия по служба, а именно по т. 8 от „Основни длъжностни задължения“ от длъжностната й характеристика на длъжността лекар – член на ТЕЛК: да определи процент трайно намалена работоспособност на Х.Х, поради което и на основание чл. 301, ал. 1 от НК й определя наказание от една година и шест месеца “Лишаване от свобода“ и „Глоба“ в размер на 1000 лв. Тъй като процесът се провежда по облекчена процедура, наказанието задължително се намалява с 1/3 – на основание чл. 58а, ал. 1 от НК и окончателното наказание, което следва да изтърпи подсъдимата е в размер на 1 година „Лишаване от свобода“. Същото е отложено за изпълнение/ условно наказание/ за срок от три години, по реда на чл. 66, ал. 1 от НК. Подсъдимата освен това е лишена от правото да заема държавна длъжност във връзка с освидетелстването работоспособността на лица, като член или председател на ТЕЛК, както и да упражнява такава дейност, за срок от три години. Присъдата може да бъде обжалвана в срок от 15 дни, пред Апелативен съд гр. Варна.

На 17.12. 2018 г. – понеделник, от 14.00 часа, официално ще бъде открита“Синята стая“ към Окръжен съд Търговище, предназначена за нуждите на правосъдието при снемане обясненията и показанията на деца. Каним медиите да присъстват на събитието, в сградата на Областната управа, на първия етаж, от страничния вход. Ще бъде направена демонстрация на начина на работа, с помощта на дете и психолог.

На 10.04.2018г. с посещение на ученици от IX "А" клас от Първо СУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище, с класен ръководител г-жа Светла Радева, беше открита седмицата и дните на отворени врати в Окръжен съд Търговище. Децата бяха посрещнати от Председателя на съда – съдия Силвия Петрова, която говори за историята и приемането на Търновската конституция, чието гласуване на 16-ти април 1879 година от Великото народна събрание, е основанието този ден да се отбелязва като Ден на юриста и съдебния служител. След това учениците изслушаха лекция от съдия Т.Даскалова от гражданското оделение, на тема юридическите професии и видовете дела, разглеждани в съда. На всички беше подарен и екземпляр от действащата Конституция. Децата задаваха различни въпроси и проявиха голям интерес към работата на съдията и имаха възможност да се видят като истински магистрати в тоги. Както винаги голям интерес предизвика и стаята на задържаните лица. Ръководството на съда благодари на учениците и техния преподавател за проявения интерес и се надява на бъдещи срещи както в сградата на съда, така и в тяхното училище.

---

Администрацията на Търговищкия окръжен съд, напомня на всички граждани и на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, както и на чит...алищата, че от 01.01. 2018 г. влязоха в сила промените в ЗЮЛНЦ, както и в Наредба № 1/ 14.01. 2007 г., за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.
Важно е да се знае, че всички тези юридически лица, както и читалищата, трябва да се пререгистрират в Агенцията по вписванията, в срок до 31.12. 2020 г. Процедурата е уредена в § 25 от ПЗР на ЗЮЛНЦ, както и в цитираната наредба. Пререгистрацията е безплатна. Оправомощените лица подават заявлението в Агенцията по вписванията, по неин образец, като след подаването на това заявление, агенцията по вписванията изисква необходимите документи от съответните окръжни съдилища и сканира фирмените дела. Към настоящия момент все още не е готов софтуерът за електронната свързаност между съдилищата и Агенцията по вписванията, като съответните удостоверения се издават на хартиен носител. Очаква се процесът да приключи до 3-4 месеца. Това обаче не е пречка за пререгистрацията.
Ако се налага наред с пререгистрацията, да бъде извършено и вписване на други обстоятелства, пререгистрацията се извършва безплатно, но за новото вписване се внася съответната държавна такса, ако се дължи такава.

---

На свое публично заседание, проведено на 05.01. 2018 година, Търговищкият окръжен съд , по ч.н.д. № 5/ 2018 г., разгледа искането на Окръжна прокуратура гр. Търговище, по чл. 64, ал. 1 от НПК, за вземане спрямо обвиняемата Д.Н., на най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по ДП № 1047/ 2017 г. Обвинението е за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК, затова че в периода от 29.12. 2017 г. до 02.01. 2018 г., в гр. Т...ърговище, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително, държи с цел разпространение, високо рисково наркотично вещество, хероин, на обща стойност 1286,92 лв. Съдът, отчитайки тежестта на престъплението/веществото е внесено в следствения арест в хранителни продукти, за арестант/ и възможността обвиняемата да се укрие или извърши престъпление, различно от това, за което е обвинена, уважи искането на прокуратурата, като наложи най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“. Определението на съда не е окончателно и подлежи на обжалване пред Апелативен съд гр. Варна. Против него вече има постъпила жалба.

---

В Окръжен и Районен съд - Търговище се въведеде нова номерация на съдебните зали както следва:

Стара номерация Нова номерация
Зала 1 (етаж 1) Районен съд Зала 1 (етаж 1) Районен съд
Зала 3 (етаж 1) Районен съд Зала 2 (етаж 1) Районен съд
Зала 4 (етаж 1) Районен съд Зала 3 (етаж 1) Районен съд
Зала 5 (етаж 1) Окръжен/Адм съд Зала 4 (етаж 1) Окръжен/Адм съд
Зала 4 (етаж 2) Окръжен съд Зала 5 (етаж 2) Окръжен съд
Зала 3 (етаж 2) Окръжен съд Зала 6 (етаж 2) Окръжен съд